Política de privacitat

VES AL MAPA

Política de privacitat

 

Pam a Pam obté dades de caràcter personal de les usuàries que s’han registrat al web o subscrit al seu butlletí.

Quines dades personals tractem?

Pam a Pam només tracta les teves dades de caràcter personal. Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, són:

– En el cas d’usuàries registrades, dades necessàries per tal de mantenir el contacte amb tu (nom i correu electrònic).
– En el cas d’iniciatives, dades necessàries per a fer visible el teu perfil al nostre lloc web (Nom de la iniciativa, nom de la persona de contacte, correu electrònic, telèfon i adreça postal).

De la mateixa manera, tractarem les dades addicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

Pam a Pam és una eina col·lectiva que mostra que existeix una economia al servei de les persones, fa visibles les iniciatives d’economia social i solidària i col·labora a la seva articulació a Catalunya i elabora diagnòstics de les diferents pràctiques transformadores. També forma en ESS a una comunitat oberta de persones, la comunitat de Pam a Pam. Per donar suport a la nostra missió, duem a terme algunes d’aquestes accions que impliquen el tractament de dades de les nostres usuàries registrades, activistes i iniciatives mapades:

-Enviar informació sobre Pam a Pam via butlletí electrònic, correu postal o electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, excepte que es manifesti el contrari de manera explícita.
– Invitar a actes o esdeveniments organitzats per Pam a Pam.
– Realitzar enquestes de satisfacció.
– Portar a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils, fonamentats en la informació que ens has proporcionat directament i destinades a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
– Elaboració de diagnosis sobre l’Economia Social i Solidària

A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (hola@qa.pamapam.org).

Les dades personals enregistrades a Pam a Pam només són accessibles per a les persones administradores de la web (l’equip tècnic). En cap cas es facilitarà aquesta base de dades a tercers sense consulta prèvia.

 

Per què tractem les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals referents al manteniment de la teva relació amb Pam a Pam, com a usuària registrada, activista o iniciativa mapada, està legitimat perquè és deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Pam a Pam similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim del projecte i està autoritzat per la normativa vigent.

Per què podem facilitar les teves dades a terceres persones?
Les teves dades podran ser cedides només a Administracions públiques per a l’elaboració de diagnosis sobre Economia Social i Solidària.

Si en el futur Pam a Pam realitzés altres cessions de dades personals, en faria la consulta prèvia oportuna.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces indicades. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, pots adreçar-te a la nostra Delegada Protecció de Dades (a través de hola@qa.pamapam.org) o la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal. Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Pam a Pam i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.