Els grups de consum i l’abastiment agroecològic

La demanda de productes agroecològics ha augmentat en els darrers mesos i alhora hi ha productores agroecològiques que han vist desaparèixer els seus canals habituals de venda amb el tancament de bars i restaurants. Els grups o les cooperatives de consum són elements clau en aquests moments, ja que que poden vehicular part de la producció que ara no té sortida i, alhora, poden donar resposta a la demanda de gent interessada en consumir ecològic i de proximitat i no forma part de cap grup de consum. El consum responsable organitzat és ara, més que mai, estratègic per articular una base més àmplia de productores i consumidores.

Què podem fer des del nostre grup de consum?

Hem recollit algunes de les pràctiques que han dut a terme alguns grups de consum en l’actual situació i que creiem que us poden ser útils:

  • Continuar consumint i incrementar comandes. Així ajudarem a mantenir els projectes que ens alimenten dia a dia.
  • Revisar llista d’abastiment agroecològic i veure si tenim alguna proveïdora pròxima en situació d’urgència.
  • Ampliar la diversitat de productes i productores a les comandes. És un bon moment per plantejar-se fer comandes de làctics, carn, peix, oli, vi, etc. Aquests projectes són els que estan tenint més problemes per donar sortida al producte pel tancament d’escorxadors, obradors, restauració, etc.
  • Difondre i compartir a les nostres proveïdores la llista d’abastiment agroecològic per fomentar-ne la visibilització i l’autoorganització.
  • Mantenir o crear el contacte amb d’altres grups de consum del territori i compartir informació. Aquest període pot esdevenir una oportunitat per millorar la nostra articulació. Si compartim proveïdores o fem compres conjuntes, podem organitzar-nos per intentar facilitar la distribució.
  • Augmentar el número de comandes incorporant noves sòcies o obrint comandes temporalment a persones no sòcies.
  • Incorporar i mantenir aquelles tasques i dinàmiques relacionades amb la cura de les persones sòcies: obrir i mantenir espais de trobada telemàtics orientats a la gestió emocional, donar suport a la recollida de comandes, redistribuir els torns en funció de les necessitats de cadascuna, etc.
  • Impulsar més les nostres xarxes per denunciar, demanar, donar suport a les iniciatives que es considerin.

Si teniu altres exemples d’iniciatives que es poden impulsar des dels grups de consum ens les podeu fer arribar a hola@qa.pamapam.org